CENTAR ZA RAZVOJ ZNANJA NA PODRUČJU PRAVA, RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
Slika 1 Slika 2 Slika 3

Želim primati obavijesti
o seminarima i radionicama

Prijavite se

Kontaktirajte nas

EDUCA centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Mob (predsjednik): 091 579 0890
Mob (zamjenica predsjednika):
091 796 6779
E-mail: info@educa.hr

Opširnije

SEMINAR: Primjena Opće Uredbe o zaštiti podataka

SEMINAR

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

ZAGREB, 16.11.2017.

Seminar je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama te tijelima javne vlasti koji na osnovi propisa ili vlastite odluke temeljem propisa, prikupljaju i obrađuju osobne podatke fizičkih osoba.

Cilj seminara je pružiti potrebna znanja osobama koje vode poslovanje kod fizičkih ili pravnih osoba, službenicima za zaštitu podataka i drugim osobama koje kod voditelja obrade prikupljaju ili obrađujuosobne podatke fizičkih osoba.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95746/EZ (Opća uredba i zaštiti podataka), stupila je na snagu, a primjenjuje se izravno u državama članicama EU od 25. svibnja 2018. To znači da za njenu provedbu nije potrebno donošenja hrvatskog zakona već ona izravno postaje dio hrvatskog pravnog sustava, pa je svi obveznici moraju primjenjivati od navedenog dana.

U Hrvatskoj je sada na snazi Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12.). Za očekivati je da će se taj zakon promijeniti u onim odredbama koje Uredba ostavlja da se mogu urediti nacionalnim zakonodavstvom, a u najvećem dijelu to se odnosi na organizaciju i djelovanje nadzornog tijela - Agencije za zaštitu osobnih podataka te određivanje višeg standarda zaštite određenih podataka.

Uredba obvezuje sve fizičke i pravne osobe, tijela javne vlasti, agencije i druga tijela koja obrađuju osobne podatke fizičkih osoba na osnovi propisa RH ili EU odnosno koji sami određuju svhu i sredstva obrade osobnih podataka. Svi takvi subjekti trebaju pravovremeno izvršiti pripremu za primjenu Uredbe.

Sve navedeni obveznici trebaju do 24. svibnja 2018. postupati temeljem Zakona, a od 25. svibnja 2018. izravno priimjenjivati Uredbu i usklađene odredbe Zakona.

 

Program seminara:

I. Općenito o Uredbi:

                - što je Uredba

                - predmet Uredbe

                - područje primjene, obveznici primjene

                - načela obrade osobnih podataka

II. Najvažniji pojmovi:

                - osobni podataka

                - obrada osobnih podataka

III. Pravna osnova obrade

- obrada posebnih kategorija osobnih podataka

IV. Prava ispitanika:

  • koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade
  • pravo ispitanika na pristup
  • pravo na brisanje osobnog podatka
  • pravo na ograničenje obrade
  • pravo ne prenosivost podataka
  • pravo na prigovor

V. Voditelj obrade i izvršitelj obrade

                - obveze voditelja i izvršitelja

                - evidencija o  aktivnosti obrade

VI. Sigurnost obrade

                - sigurnost obrade,

                - izvješćivanje nadzornog tijela i ispitanika o povredi osobnih podataka,

VII. Procjena učinaka na zaštitu osobnih podataka i prethodno savjetovanja s nadzornim tijelom

VIII. Službenik za zaštiru osobnih podataka: imenovanje, način rada, zadaci

IX. Kodeks ponašanja, certificiranje,

X. Tijela za provedbu, primjena

                - nadzorno tijelo: osnivanje, nadležnost, zadaci (kratko)

                - Europski odbor za zaštitu osobnih podataka (kratko)

                - pravna sredstva, odgovornost i sankcije

                - primjena Uredbe

 

Sudionici će primiti pisani materijal koji sadrži prezentacije predavača.

 

Predavači:

Nenad Šimunec, odvjetnik

Darko Terek, odvjetnik

 

Mjesto održavanja i vrijeme:

Zagreb, 16.11.2017. u 9:30 - 15:00 sati, Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička Cesta 50, 1. kat, Dvorana Vjedi (Centar Green Gold).

 

Kotizacija:

Kotizacija za seminar iznosi 600,00 kuna, za drugog sudionika 500,00 kuna. PDV se ne obračunava.

 

Prijave za seminar zaprimaju se do 13.11. 2017.