CENTAR ZA RAZVOJ ZNANJA NA PODRUČJU PRAVA, RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
Slika 1 Slika 2 Slika 3

Kako djelujemo?

 • Organiziramo seminare, radionice, treninge.
 • Organiziramo javne tribine i okrugle stolove.
 • Putem web stranice objavljujemo novosti iz područja prava, računovodstva i financija.

Želim primati obavijesti
o seminarima i radionicama

Prijavite se

Kontaktirajte nas

EDUCA centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Mob (predsjednik): 091 579 0890
Mob (zamjenica predsjednika):
091 796 6779
E-mail: info@educa.hr

Opširnije

SEMINAR: INSPEKCIJSKI NADZORI U DJEČJIM VRTIĆIMA

SEMINAR

 INSPEKCIJSKI NADZORI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zagreb, 8.3.2017.

 

Inspekcije su upravna tijela koja ima ovlaštenja provoditi nadzor u određenom području i u vezi s tim poduzimati mjere radi otklanjanja nezakonitosti, izricati određene prekršajne sankcije odnosno pokretati prekršajne postupke ili podnositi kaznene prijave. Dječji vrtići, iako obavljaju samo jednu djelatnost, upravo zbog specifičnosti te djelatnosti potpadaju pod nadležnost nadzora više vrsta inspekcija. Odgovorne osobe u dječjim vrtićima moraju poznavati poznavati čitav niz propisa koima se uređuje njevo poslovanje i djelovanje kako bi se izlagale što manjem riziku u slučaju provedbe nekog od inspekcijskih nadzora.

Stoga je cilj ovog seminara je dati učesnicima sveobuhvatan pregled svih vrsta inspekcijskih nadzora koji se provode u dječjim vrtićima, načina postupanja inspektora, prava i dužnosti nadziranog dječjeg vrtića tijekom postupka, pravnim poljedicama nadzora, pravnim postupcima koji se vode  u vezi s inspekcijskim nadzorom. Osobito će se dati pregled praktičnih iskustava iz inspekcijskih nadzora te tipičnih predmeta nadzora kao i najčešćih protupavnosti koji se utvrđuje inspekcijskim nadzorom.

Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima u dječjim vrtićima, članovima upravnih vijeća i radnicima koji obavljaju određene poslove iz područja zaštite na radu, zaštite osobnih podataka i prava na pristup informacijama odnosno drugih područja koja se nadziru od strane inspekcije.

Program seminara:

Vrste inspekcijskog nadzora u dječjim vrtićima

 • općenito o vrstama inspekcijskog nadzora u DV
 • ovlasti inspekcije u postupku provođenja nadzora
 • vrste mjera koje se izriču u okviru inspekcijskog nadzora

Vođenje  prekršajnog postupak protiv dječjeg vrtića po prijavi  inspekcije

 • razlozi i način pokretanja prekršajnog postupka  
 • zastara   
 • utvrđivanje pravne i odgovorne osobe za uočene propuste
 • prekršajna   odgovornost ravnatelja
 • pravna sredstva i argumenti koji se mogu koristiti  u cilju smanjenja ili izbjegavanja prekršajnih sankcija
 • vrste presuda
 • za koje su povrede zakona inspektori obvezi podnijeti kaznenu prijavu nadležnim protiv odgovorne osobe DV
 • kaznena odgovornost ravnatelja

Nadzor prosvjetne inspekcije

 • najčešći propusti u poslovanju DV utvrđeni nadzorom prosvjetne inspekcije
 • propusti vezani uz primjenu zakona i propisa kojima se uređuje ustroj i način rada DV
 • propusti kod zasnivanja i prestanka radnog odnosa
 • propusti iz radnih odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa
 • nepravilnosti vezane uz postupak upisa djece u DV, ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga DV – prigovori na rad DV kao javnopravnog tijela
 • ostvarivanje prava javnosti rada DV – što nadzire prosvjetna inspekcija i najčešći propusti
 • koje mjere može izreći prosvjetna inspekcija; za koje propuste se izriču obvezni prekršajni nalozi
 • u kojim će slučajevima prosvjetna inspekcija će izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti DV
 • žalba protiv rješenja inspektora, konačnost i izvršnost rješenja i upravni spor

Područje nadzora inspekcije rada

 • ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • uvjeti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – obvezna dokumentacija, ispunjavanje formalno pravnih uvjeta natječaja, rok za žalbu i dr.
 • pozitivni sukob nadležnosti prosvjetne inspekcije i inspekcije rada u DV u području radnih odnosa
 • zaštita na radu – propusti iz područja zaštite na radu za koje se mogu izreći prekršajnopravne sankcije

Ostale vrste inspekcijskog nadzora

 • inspekcija zaštite okoliša – moguće povrede Zakona o održivom gospodarenju otpadom za koje su propisane prekršajne kazne
 • nadzor povjerenika za pravo na pristup informacijama
 • nadzor Agencije za zaštitu osobnih 
 • uočeni propusti, mjere i kazne koje se izriču

 

Sudionici će primiti pisani materijal koji sadrži prezentacije predavača.

 

Predavači:

Tajana Zlabnik, odvjetnica

Darko Terek, odvjetnik

Nenad Šimunec, odvjetnik

 

Mjesto održavanja i vrijeme: Zagreb, 8.3.2017. u 9:00 -15:00 sati, Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička Cesta 50, 1. kat, Dvorana Buky (Centar Green Gold)

 

Kotizacija za seminar iznosi 600,00 kuna, za drugog sudionika 500,00. PDV se ne obračunava.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruge EDUCA:

Educa centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Hrvatskog proljeća 24, 10000 Zagreb

OIB: 42583948476

IBAN: HR32 23600001 102304690

 

Prijave se primaju na našoj web stranici OVDJE (na dnu stranice), najkasnije do 3.3.2017. godine.

Za sve dodatne informacije slobodni ste nam se obratiti putem kontakt obrasca dostupnog na našim web stranicama www.educa.hr ili putem e-mail-a info@educa.hr.

 

Srdačno Vas pozdravlja

Vaš EDUCA tim!