CENTAR ZA RAZVOJ ZNANJA NA PODRUČJU PRAVA, RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
Slika 1 Slika 2 Slika 3

Želim primati obavijesti
o seminarima i radionicama

Prijavite se

Kontaktirajte nas

EDUCA centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Mob (predsjednik): 091 579 0890
Mob (zamjenica predsjednika):
091 796 6779
E-mail: info@educa.hr

Opširnije

SEMINAR: Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića

SEMINAR

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU DJEČJIH VRTIĆA

ZAGREB, 20.9.2017.

Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima u dječjim vrtićima, članovima upravnih vijeća i radnicima koji obavljaju određene poslove iz područja kadrovskih poslova, obračuna plaća, zaštite na radu, zaštite dostojanstva radnika.

 

Program seminara

 1. Novosti u evidencijama o radnom vremenu od 01.09.17.
 • Što donosi novi Pravilnik o evidencijama o radnicima i radnom vremenu?
 • evidentiranje radnog vremena odgojno-obrazovnih radnika u dječjim vrtićima – specifičnosti,
 • specifičnosti u evidentiranju dana godišnjih odmora, slobodnih dana, bolovanja, rodiljnog dopusta i dr.
 • evidentiranje radnog vremena ravnatelja,
 • evidentiranje radnog vremena radnika na izdvojenom mjestu rada,
 • odgovorna osoba za vođenje evidencije i upisivanje podataka,
 • ažurnost u upisivanju podataka,
 • rokovi čuvanja evidencije,
 • vođenje posebnih evidencija za osobe na stručnom osposobljavanju, osoba na praktičnom radu i dr.,
 • prekršajne kazne i ovlaštenja prosvjetne inspekcije i inspekcije rada.

 

 1. Novine vezane uz ovrhu na plaći
 • primitci izuzeti od ovrhe,
 • zaštićeni dio neto plaće – izmjene od 03.08.17.,
 • ovrha radi zakonskog uzdržavanja,
 • ovrha radi uzdržavanja djeteta,
 • određivanje prednosnog reda više ovršnih isprava,
 • prednosni red radnikovog vjerovnik koji je otkupio potraživanja,
 • dopustivost isplate neoporezivih primitaka u gotovini u slučaju blokade računa i ovrhe na plaći,
 • ovršne isprave izdane prije 03. kolovoza 2017. i nova zakonska ograničenja.

 

 1. Zaštita dostojanstva radnika – obveze dječjeg vrtića kao poslodavca
 • zaštita radnika od nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj,
 • akti kojima se štiti dostojanstvo radnika: poseban zakon, kolektivni ugovor, pravilnik o radu,
 • obveze poslodavca vezano uz imenovanje osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi radnika,
 • ispitivanje pritužbi radnika, rok i predlaganje odgovarajućih mjera,
 • odluka kojom se utvrđuje da uznemiravanja nije bilo,
 • prekid rada radnika, pokretanje sudskog spora,
 • pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada,
 • tajnost podataka u postupku zaštite dostojanstva radnika.

 

 1. Ostale obveze vrtića vezane uz zaštitu radnika
 • zaštita ravnopravnosti spolova,
 • zaštita nepušača od djelovanja duhanskog dima,
 • odgovornost poslodavca za štetu zbog mobinga i sudska zaštita mobinga,
 • prevencija stresa na radu,
 • obavještavanje poslodavca o rizicima za sigurnost i zdravlje radnika i odluke poslodavca,
 • pravo radnika da odbije raditi i napusti mjesto rada,
 • postupanje inspekcije rada.

Sudionici će primiti pisani materijal koji sadrži prezentacije predavača.

Predavači:

Tajana Zlabnik, odvjetnica

Darko Terek, odvjetnik

 

Mjesto održavanja i vrijeme:

Zagreb, 20.9.2017. u 9:30 - 15:00 sati, Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička Cesta 50, 1. kat, Dvorana Glagolju (Centar Green Gold).

 

Kotizacija:

Kotizacija za seminar iznosi 600,00 kuna, za drugog sudionika 500,00 kuna. PDV se ne obračunava.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruge EDUCA:

Educa centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Hrvatskog proljeća 24, 10000 Zagreb

OIB: 42583948476

IBAN: HR32 23600001 102304690

 

Prijave za seminar zaprimaju se do 15.9.2017.

Prijave se zaprimaju OVDJE (na dnu).