CENTAR ZA RAZVOJ ZNANJA NA PODRUČJU PRAVA, RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
Slika 1 Slika 2 Slika 3

Kako djelujemo?

 • Organiziramo seminare, radionice, treninge.
 • Organiziramo javne tribine i okrugle stolove.
 • Putem web stranice objavljujemo novosti iz područja prava, računovodstva i financija.

Želim primati obavijesti
o seminarima i radionicama

Prijavite se

Kontaktirajte nas

EDUCA centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Mob (predsjednik): 091 579 0890
Mob (zamjenica predsjednika):
091 796 6779
E-mail: info@educa.hr

Opširnije

SEMINAR: Aktualna pitanja iz radnih odnosa

Aktualna pitanja iz radnih odnosa

21.4.2017.

 

Ovaj je seminar namijenjen članovima uprava trgovačkih društava i ustanova, obrtnicima, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima radničkih vijeća.

Za program seminara izabrali smo teme koje, na osnovi našeg praktičnog iskustva, u praksi izazivaju najviše pitanja i dilema odnosno s kojima se svi praktičari najviše bave. S obzirom na složenost problematike i monogobrojne različite stvarne situacije, pravilna primjena čak i jednostavnih odredbi propisa, može biti složena. Upravo zbog takvih okolnosti u praksi, mnogobrojni su sudski sporovi koji se vode u vezi s ostvarivanjem prava i obveza iz radnih odnosa pa o tome postoji i bogata sudska praksa. Poznavanje sudske prakse u radnim sporovima je od bitnog zanačenja pri odlučivanju o pravima i obvezama upravo zbog toga što radnici danas, kad smatraju da im je povrijeđeno neko pravo, redovito pokreću spor, a posljedice spora mogu imati značajne financijske posljedice po poslodavca.

U prvome dijelu seminara govorit ćemo o najaktualnijim pitanjima u zasnivanju radnog odnosa, ali i sklapanju u praksi vrlo čestih drugih ugovora koji mogu imati male razlikovne značajke u odnosu na ugovor o radu. Također ovdje se posebno obrađuje vrlo česti danas korišteni institut “kvaziradnog odnosa“- stručno osposobljavanje za rad.

U nastavku se obrađuje tema godišnjih odmora, budući da je upravo ovo vrijeme kada se određuje trjanje i korištenje godišnjih odmora za ovu godinu.

U trećoj tematskoj cjelini govorimo o prestanku radnog odnosa, gdje ćemo dati pregled svih načina prestanka radnog odnosa, ali na način da se obrađuju pitanja koja predstavljaju najčešće dileme u praski. Pri tome se i izdvajaju stajališta sudova o određenim pitanjima otkaza.

U trećoj tematskoj cjelini daje se sustavni pregled složene problematike ovrhe na plaći.

 

Program:

1. Sklapanje ugovora o radu i mjere poticanja zapošljavanja u 2017.

 • vrste ugovora o radu
 • radni odnos na određeno vrijeme, trajanje preko tri godine
 • ugovor o radu i ugovor o djelu, za koje se poslove može sklopiti ugovor o djelu
 • novine u obračunu i isplati naknade ugovora o djelu od 2017.
 • autorskopravni  ugovori – kada se sklapaju, obračun
 • sklapanje ugovora o radu s umirovljenicima
 • poticaji pri zapošljavanju u 2017.
 • sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad
 • novine u isplatama naknada osobama na stručnom osposobljavanju za rad
 • prava iz radnih odnosa osoba na stručnog osposobljavanju - pravo na godišnji odmor, dopust, bolovanje i  dr.
 • sklapanje ugovora o dopunskom radu

2. Godišnji odmori: određivanje, korištenje, godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu

3. Prestanak radnog odnosa:

 • načini prestanka ugovora o radu (smrt radnika, smrt poslodavca obrtnika, brisanje iz sudskog registra poslodavca društva i poslodavca obrtnika)
 • sporazumni prestanak ugovora o radu: oblik, što mora i što može biti predmet sporazuma otkaz ugovora o radu:

            - koji su razlozi za redoviti otkaz, a koji za izvanredni otkaz (sudska praksa)

            - razlika otkaznih razloga kod redovitog otkaza

            - postupak prije otkazivanja: pisano upozorenje, koliko traje, na koje se obveze mora odnositi

            - prestanak radnog odnosa o radu kod mandatnih radnih mjesta

            - oduka o otkazu: oblik, sadržaj, kako pravilno obrazložiti

            - savjetovanje o otkazu: način i oblik, rok

            - radničko vijeće, sindikalni povjerenik, nadomještanje suglasnosti:  sud, (arbitraža)

            - otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora - treba li savjetovanje?

            - otkazni rokovi: način određivanja, računanje, odnos s bolovanjem prava i obveze za vrijeme otkaznog roka

            - otkaz zbog probnog rada: razlozi, odluka i obrazloženje, vraćanje na rad?

            - tužba radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza: vrste tužbenoog zahtjeva, sudski raskid ugovora o radu, vraćanje na rad kad je radno mjesto ukinuto

4. Ovrha na plaći

 • izuzimanja od ovrhe
 • ograničenja ovrhe kad je plaća manja ili veća od 5.664,00 kuna
 • utvrđivanje prednosnog reda
 • zapljena po pristanku dužnika
 • postupanje poslodavca u slučaju zaštićenog računa radnika
 • ovrha na plaći po Općem poreznom zakonu

 

Predavači:

Tajana Zlabnik, odvjetnica

Nenad Šimunec, odvjetnik

Darko Terek, odvjetnik

Polaznici će primiti materijal s prezentacijama predavača.

 

Mjesto održavanja i vrijeme:

Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička cesta 50, Dvorana Glagolju

21. travnja 2017. s početkom u 9.30 sati

 

Kotizacija za seminar iznosi 600 kuna za prvog sudionika odnosno 500 kuna za drugog sudionika.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruge EDUCA:

Educa centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Hrvatskog proljeća 24, 10000 Zagreb

OIB: 42583948476

IBAN: HR32 23600001 102304690

 

Prijave se primaju putem dolje dostupnog on-line obrasca za prijavu. Krajnji rok za prijavu 17.4.2017.

Za sve dodatne informacije slobodni ste nam se obratiti putem kontakt obrasca dostupnog na našim web stranicama OVDJE (na dnu stranice), putem e-mail-a info@educa.hr ili putem telefona.

 

Srdačno Vas pozdravlja

Vaš EDUCA tim!