CENTAR ZA RAZVOJ ZNANJA NA PODRUČJU PRAVA, RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
Slika 1 Slika 2 Slika 3

Želim primati obavijesti
o seminarima i radionicama

Prijavite se

Kontaktirajte nas

EDUCA centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Mob (predsjednik): 091 579 0890
Mob (zamjenica predsjednika):
091 796 6779
E-mail: info@educa.hr

Opširnije

PRIJAVA: Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o pravu na pristup informacijama u tijelima javne vlasti

Predavači: Nenad Šimunec, odvjetnik
Termin: 22. ožujka 2019. u 9:30 - 15:00 sati
Mjesto: Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička Cesta 50, 1. kat, Dvorana Glagolju (Centar Green Gold)
Kotizacija: Kotizacija za seminar iznosi 600,00 kuna, za drugog sudionika 500,00 kuna. PDV se ne obračunava
Način plaćanja: Kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruge EDUCA: Educa centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija Hrvatskog proljeća 24, 10000 Zagreb OIB: 42583948476 IBAN: HR32 23600001 102304690
Ciljna skupina: Ovaj seminar je namijenjen članovima upravljačkih tijela u institucijama, ustanovama i trgovačkim društvima koje spadaju u tijela javne vlasti, službenicima za informiranje, službenicima za zaštitu osobnih podataka te svim drugiim sličnim osobama

 

SEMINAR

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA I ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U TIJELIMA JAVNE VLASTI

Zagreb, 22.3.2019.

 

Ovaj seminar  je namijenjen članovima upravljačkih tijela u institucijama, ustanovama i trgovačkim društvima koje spadaju u tijela javne vlasti, službenicima za informiranje, službenicima za zaštitu osobnih podataka te svim drugim osobama koje u tijelima javne vlasti obavljaju određene poslove koji proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama i Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zakon o pravu na pristup informacijama određuje niz obveza pravnim osobama koje su obveznici primjene (tijela javne vlasti). Osnovne su obveze: javna objava određenih propisanih informacija te obveza davanja određenih informacija na zahtjev neke pravne ili fizičke osobe.

Od 25. svibnja 2018. u primjeni je Opća uredba o zaštiti podataka koju su obvezni primjenjivati sve prave osobe i sve fizičke osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom. Zaštitu osobnih podataka, nastavno na Opću uredbu, uređuje i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ali i čitav niz posebnih zakona.

Materija zaštite osobnih podataka kako je uređena Općom uredbom za velik broj obveznika predstavlja novinu, pa je to i jedan od razloga zašto mnogi od njih još nisu proveli odgovarajuće usklađenje svojeg poslovanja sa zahtjevima Opće uredbe. Stoga će se na seminaru poseban naglasak staviti na temu kako provesti usklađenje i koje dokumente treba obveznik izraditi te kako treba postupati u primjeni Opće uredbe.

Zakon o pravu na pristup informacijama primjenjuje se istovremeno s propisima o zaštiti osobnih podataka, pa u situaciji kada se radi o osobnim podacima tijelo javne vlasti treba istovremeno primjenjivati dvije (naizgled suprotstavljene) skupine propisa, što kod obveznika često izaziva pitanje i dileme, pa će na seminaru biti iznijeto i niz primjera iz prakse kako se ta dva Zakona trebaju primjenjivati.

 

Program:

 

I.  PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

 • temeljni pojmovi i njihovo značenje,
 • tko sve spada pod pojam tijela javne vlasti,
 • odnos Zakona o pravu na pristup informacijama i drugih zakona,
 • što sve tijelo javne vlasti mora objaviti na internetskim stranicama,
 • Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske,
 • što tijela javne vlasti moraju objaviti u Središnjem katalogu,
 • objavljivanje u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
 • imenovanje službenika za informiranje,
 • koje informacije tijelo javne vlasti može uskratiti (ograničiti pristup),
 • poslovna, profesionalna i porezna tajna,
 • test razmjernosti javnog interesa (primjer testa),
 • načini ostvarivanja prava na pristup informacijama (podnošenje zahtjeva, naknada, rokovi, rješavanje o zahtjevu, žalba i tužba Visokom upravnom sudu RH),
 • ponovna uporaba informacija,
 • Povjerenik za informiranje,
 • inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona (način rada inspektora, zapisnik i prigovor na zapisnik, postupanje po predstavkama),
 • obveze i rokovi izvješćivanja tijela javne vlasti,
 • pravilnici za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

II. PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA:

 • bitne odredbe i obveznici primjene Opće uredbe,
 • obveze,
 • što su osobni podaci, svrha, način obrade,
 • načela obrade: pretpostavke da bi obrada bila zakonita,
 • ispitanici i njihova prava,
 • kako provesti usklađenje svoje organizacije i postupanja sa zahtjevima Opće     uredbe
 • organizacija sustava zaštite osobnih podataka,
 • nužni akti i dokumenti za primjenu Opće uredbe, što treba propisati politikom zaštite osobnih podataka,
 • imenovanje i zadaci službenika za zaštitu podataka,
 • tko je izvršitelj obrade,
 • odgovornost obveznika, upravljačkih tijela i osoba koje obrađuju osobne podatke,
 • drugi propisi koji uređuju određena pitanja zaštite osobnih podataka i obveznici njihove primjene,

 

Predavač:

Nenad Šimunec, odvjetnik

 

Polaznici će primiti materijal s prezentacijama predavača.

 

Mjesto održavanja i vrijeme:

Zagreb, 22. ožujka 2019. u 9:30 - 15:00 sati, Kongresni centar Forum Zagreb, Radnička Cesta 50, 1. kat, Dvorana Glagolju (Centar Green Gold).

 

Kotizacija:

Kotizacija za seminar iznosi 600,00 kuna, za drugog sudionika 500,00 kuna. PDV se ne obračunava.

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruge EDUCA:

Educa centar za razvoj znanja na području prava, računovodstva i financija

Hrvatskog proljeća 24, 10000 Zagreb

OIB: 42583948476

IBAN: HR32 23600001 102304690

 

Prijave za seminar zaprimaju se do 19.3.2019.

Prijave se primaju putem dolje dostupnog on-line obrasca za prijavu. Za sve dodatne informacije slobodni ste nam se obratiti putem kontakt obrasca dostupnog na našim web stranicama, putem e-mail-a info@educa.hr ili putem telefona.

 

Srdačno Vas pozdravlja

Vaš EDUCA tim!

Prijava za seminar

PRIJAVA: Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o pravu na pristup informacijama u tijelima javne vlasti